Bu yazımda sizlere projelerinizin geliştirmeye ve büyümeye açık olması için uygulanması gereken kurallardan bahsedeceğim. Öncelikle nasıl bir klasör yapısı kullanırsak daha başarılı bir proje geliştirmesi yapabileceğimiz konusunda başlayacağım anlatıma. Sonuna kadar sıkılmadan okumanız size çok şey katacaktır :)

Birçok projede farklı yapılar kullandım ve en memnun kaldığım klasör yapısını sizlere…

Flutter 💙

Merhabalar! Medium’u kullanmakta biraz geciksem de bir yerden başlamak lazım dedim ve 2 yıllık Flutter geliştirme deneyimimde öğrendiğim ve hayatı gerçekten kolaylaştıran bilgiler veren yazılar yazacağım. Başlangıç seviyesi değil, orta ve ileri seviye bilgiler sizlerle olacak :)

Öncelikle ilk yazımı ‘State Management’ namı diğer ‘Durum Yönetimi’ konusunda yazmaya karar verdim…

Furkan KURT

Flutter Developer with 💙

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store